Štefánia Petreková

« Späť na zoznam


Riaditeľka Múzea špeciálneho školstva v Levoči
Centrum vedecko-technických informácií SR

Môj profil

Viac ako 35 rokov v problematike špeciálneho školstva a osôb so zdravotným znevýhodnením. V rokoch 1987-2007 pôsobila ako redaktorka časopisov pre nevidiacich s celoslovenskou pôsobnosťou v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, od roku 2008 až po súčasnosť pracovala najskôr ako kurátorka a v súčasnosti ako riaditeľka Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Úspech podľa mňa je

Dosiahnutie spokojnosti mysle vďaka splneniu cieľov a výziev v pracovnej oblasti a v osobnom živote. Úspechom je pre mňa pozitívna spätná väzba od návštevníkov múzea, pochvala od nadriadených a dostatok spätnej väzby, ktorú vnímam ako hnací motor pre posun k lepším výsledkom.

Moja najväčšia motivácia

Pochvala od verejnosti, pedagógov a všetkých, s ktorými prichádzam pracovne, či osobne do kontaktu. Veľkou motiváciou je aj nadšenie kolegov, ktorí svoju prácu vykonávajú profesionálne a disciplinovane, empaticky a so zmyslom pre tvorivosť. V neposlednom rade je mojou najväčšou motiváciou stieranie bariér medzi laickou verejnosťou a osôb so zdravotným znevýhodnením.

Moje najväčšie životné poučenie

Celý život sa učíme na vlastných chybách, vychádzam z minulosti a snažím sa tieto chyby neopakovať. Pokiaľ sa mi niečo nepáči, snažím sa, aby som to nerobila ostatným a hľadám spôsoby akými daný stav zmeniť.

Moje najväčšie životné prekážky

Prekážky sú súčasťou života a musíme sa naučiť ich zdolávať. Príkladom je strach z nepoznaného. Nedávam si úlohy, pri ktorých na začiatku premýšľam , že ich nezvládnem. Dôležité je prísť na to ako prekážky prekonať a využiť ich ako cennú lekciu do budúcna.

Moja aktuálna výzva

Mojou aktuálnou výzvou je naučiť sa byť vytrvalejšou a trpezlivejšou osobou a zdokonaliť sa v ovládaní cudzích jazykov. Pracovne je najväčšou výzvou získanie finančných prostriedkov na rozšírenie ponuky múzea pre oslovenie väčšej skupiny návštevníkov.

Moje odporúčania na úspech

Dôležité je stanoviť si výzvy a ciele a ísť si za nimi. Nenechať sa odradiť prvotným neúspechom, negatívnou reakciou druhej strany, nadriadených, či spolupracujúcich inštitúcii. Byť cieľavedomý je kľúčom. Aj v ťažkých obdobiach je nevyhnutné hľadať vnútornú rovnováhu, vyhľadávať veci a činnosti, ktoré nás napĺňajú a nechať sa obklopovať tými správnymi osobami. Každý úspech a zdolanie cieľa odštartuje ten ďalší, aj keď sú vždy popretkávané prekážkami a problémami. Na každý neúspech a prekážku existuje liek, ktorý pri správnom dávkovaní zaberie.

« Späť na zoznam