Michaela Vrbová

« Späť na zoznam


vedúca oddelenia vzdelávania
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.

Môj profil

Michaela Vrbová (47), koučka, lektorka soft skills, líder, žena, matka a súčasť tohto veľkého priestoru.

Úspech podľa mňa je

Najväčším úspechom v živote je podľa mňa, stať sa človekom a nájsť pravý zmysel života. Teda byť.
Vedieť pochopiť druhého a komunikovať s každým jedným ako so seberovným.
Ůspech je keď na Vás ľudia spomínajú s úsmevom na tvári a pokojom v srdci. Keď sa Vám občas ozvú len tak, pretože Vás potrebujú počuť. Ůspech je keď ste vzorom pre svoje deti. Ůspech je keď si dokážete sami seba vážiť a mať sa rád. Ůspech je stav duše.

Moja najväčšia motivácia

Najviac ma motivuje keď vidím, že som niekomu pomohla a že to čo robím dáva zmysel. Že sa cítim užitočná.

Moje najväčšie životné poučenie

Je toho asi viac. Dnes už viem, že niekedy situáciu ani človeka nezmením a že jediné čo je treba zmeniť je môj postoj.
Viem že žiť máme tu a teraz, pretože minulosť nevrátim a budúcnosť nemusí prísť.
Viem, že nemáme so životom bojovať, ale nechať sa viesť, využívať príležitosti a žiť v sebaláske. Že skrátka máme robiť to čo robiť chceme, máme hovoriť to čo hovoriť chceme a myslieť to vážne. A že dobrá nálada síce navyrieši všetky problémy, ale naštve všetkých okolo, tak je dobré si ju udržať celý deň :D (požičané).

Moje najväčšie životné prekážky

EGO. Či už moje vlastné, alebo egá iných.

Moja aktuálna výzva

Byť lídrom a nie manažérom. Vracať sa k podstate, nachádzať samú seba a v tomto stave zotrvať.

Moje odporúčania na úspech

Načúvať, komunikovať, usmievať sa, byť asertívny a empatický.

« Späť na zoznam