Ing. Martin Melicherčík

« Späť na zoznam


doktorand
školstvo, kybernetika, výskum v oblasti AI

Môj profil

Pochádzam z Trnavy. Prvý stupeň vysokej školy som vyštudoval v odbore Mechatronika na MTF STU v TT. Inžinierske štúdium som absolvoval v odbore automatizácia a informatizácia procesov v priemysle taktiež na MTF. Pri písaní diplomovej práce som sa venoval vývoju programu na simulovanie dráhy iónov na urýchľovači častíc. Momentálne pôsobím na univerzite ako doktorand a venujem sa výskumu umelej inteligencie a spracovaní družicových dát. Aktuálna výzva ktorej čelím je dokončenie dizertačnej práce, ktorá pozostáva z nájdenia charakteru signálu a extrapolácií a interpolácií družicových dát. Vďaka tímu, do ktorého som sa dostal mám možnosť spolupráce aj s astrofyzikmi. Takto sa mi podarilo zapojiť do projektu vývoja programu na hľadanie hviezd (BowShock-ov). Spolupracujem aj s ľuďmi zo zahraničných fakúlt. O chvíľu ma čaká cesta práve na jednu z nich do Madridu. Tiež som dostal možnosť ísť do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). V mojom živote boli momenty, v ktorých veľkú rolu hralo aj šťastie a ostávalo mi len využiť tú možnosť ktorá sa mi naskytla vďaka čomu som pochopil, že nie je dobré sa báť a neskúšať nič nové.

Úspech podľa mňa je

Podľa mňa je úspech, keď má človek možnosť robiť to čo ho baví. O to je to krajšie, keď je za to človek aj platený, tým získava zmysel pracovať a aj výhodu voči ostatným v tom, čo robí.

Moja najväčšia motivácia

Moja osobná motivácia je mentálna výzva, výsledky vo výskume, keď dokážem to čo predo mnou nikto nedokázal.

Moje najväčšie životné poučenie

Viac si dôverovať a nebáť sa skúšať nové veci. Málokedy mám možnosť vedieť vopred, že je niečo chyba, kým tú chybu nespravím.

Moje najväčšie životné prekážky

Nájsť zmysel v tom, čo ma baví alebo čomu sa ďalej venovať.

Moja aktuálna výzva

Mojou aktuálnou výzvou je vyhrať celosvetovú programátorskú súťaž a dokončiť program na hľadanie jedného typu špecifických hviezd.

Moje odporúčania na úspech

Základom je podľa mňa nájsť si niečo, v čom človek vyniká a čo ho baví. Touto kombináciou má výhodu voči všetkým ostatným a dokáže pridať hodnotu aj veciam, ktoré by ju inak nemali.

« Späť na zoznam