doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

« Späť na zoznam


vzdelávanie a výskum v oblasti genetiky a genetickej toxikológie, garantka projektu „Genetika na kolesách“, ktorého poslaním je popularizácia genetiky medzi mladými ľuďmi a verejnosťou
Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Môj profil

Andrea Ševčovičová (51) je docentka na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Publikovala množstvo odborných štúdií z oblasti genetiky. Vo výskume sa venuje genetickej toxikológii, a to najmä štúdiu bioaktívnych látok, ktoré by mohli nájsť potenciálne uplatnenie v medicíne. Absolvovala zahraničné stáže vo Švajčiarsku, Rakúsku, Bulharsku a Českej republike. Je garantkou edukačného projektu Genetika na kolesách, ktorý stredoškolákov zasväcuje do tajov genetiky a približuje im vedecký výskum.

Úspech podľa mňa je

Úspech je pocit šťastia, že robím to, čo ma baví a napĺňa. Úspech je pre mňa aj moja rodina, ktorá je zároveň aj mojou inšpiráciou. Veľa vecí som v živote dokázala zvládnuť najmä vďaka nim.

Moja najväčšia motivácia

Mojou najväčšou motiváciou sú študenti. Motivuje ma, keď na nich vidím, že som ich zaujala a chcú sa niečo naučiť. Motiváciu však čerpám aj od učiteľov po celom Slovensku, ktorým dúfam moja práca pomáha s výučbou genetiky.

Moje najväčšie životné poučenie

Život ma naučil, že nie je potrebné snažiť sa veci meniť. Veľa vecí je tak, ako má byť a všetko čo človeku do života príde ho má niečo naučiť. Dôležité je potom si zobrať z toho ponaučenie a snažiť sa robiť veci najlepšie ako vieme.

Moje najväčšie životné prekážky

Mojou najväčšou životnou prekážkou je, že deň má len 24 hodín. Vážnejšou prekážkou je však to, že na Slovensku nie je dostatočná podpora vzdelávania.

Moja aktuálna výzva

Každý deň je pre mňa výzvou. Snažím sa dobre pripraviť študentov na ich budúce povolania a pomôcť učiteľom učiť genetiku tak, aby mali z toho radosť nielen oni, ale aj ich študenti. Mojou výzvou nie je svet zmeniť, ale spraviť ho krajším.

Moje odporúčania na úspech

Úspech môže dosiahnuť len ten, kto sa nezľakne, ak niečo prestane fungovať. Človek musí robiť to, čo ho baví. Akonáhle to nerobí so srdcom, úspech nepríde. Ak človek robí to, čo ho baví, dokáže to preniesť aj na iných vo svojom okolí.

« Späť na zoznam