Petra Hanzelová

« Späť na zoznam


maliarka
slobodný umelec

Môj profil

K maľovaniu som sa vrátila asi pred piatimi rokmi. Ako to už v živote chodí, „niečo“ ma priviedlo k záujmu o veci nehmatateľné, ktoré nás ovplyvňujú viac, ako by sme sa nazdali. Východné učenia, numerológia, astrológia a energetické miesta – hlavne pyramídy mi pomohli k návratu k sebe samej a mohla som započuť tichý hlas mojej duše.
Moje obľúbené energetické miesta – Pyramídy v Bosne a Hercegovine - mi priniesli nielen zážitky z poznávania niečoho novoobjaveného, ale ako aj ostatné funkčné pyramídy, urýchlili transformáciu vedomia. Tieto zážitky ma priviedli k štúdiu Ájurvedy a neskôr k štúdiu starovekých indických grafických znakov, ktoré sú sústredené predovšetkým do Shri Yantry – Svätej Jantry. Feng shui – umenie súladu a harmonizácie energií mi už dlhé roky pomáhalo vyrovnávať nielen životný priestor, ale aj ostatné aspekty života. Numerológia a astrológia sú výbornými učiteľmi na ceste životom a vysvetľujú mi to, čo nie je také zjavné a niekedy by som povedala, až veľmi hlboko ukryté. Takto postupne sa mi akoby otvárala nová cesta a uvedomila som si, že sa môžem vrátiť k môjmu snu - k maľovaniu.
Vytvorila som desiatky obrazov, Shri Yantry - mandaly, čakrové harmonizačné obrazy, ale aj obrazy podľa voľnej inšpirácie. Spájam osobitné videnie reality s prvkami impresionizmu a abstrakcie. Námety čerpám z pocitov, okolitej krajiny a starobylých učení. V konkrétnych prípadoch vytváram obraz podľa dátumu narodenia a životnej situácie objednávateľa. Spájam astrológiu, numerológiu, učenie o živloch a čakrách a posvätnú geometriu, tak ako je to pre toho konkrétneho človeka najvhodnejšie a čo ho najviac priťahuje.
Obrazy, ktoré môžete vidieť na mojej stránke však v tejto digitálnej forme neodrážajú to, čo v nich človek môže vidieť a hlavne cítiť, keď ich vidí naživo. V prípade záujmu je možné sa si ich pozrieť a skúsiť ako na vás vplývajú.

Úspech podľa mňa je

1. Úspech podľa mňa je, keď človek nájde prácu alebo činnosť, ktorá ho baví a nepozerá pri nej na hodinky. Môže to byť v začiatkoch až neuveriteľné ale naša myseľ sa od detstva zanáša teóriami, že hlavne mať prácu, ktorá nás živí, nevadí, že človeka nebaví, hlavne, že uživí seba, svoju rodinu. Kto tomu uverí, že to tak je, tak to aj bude. Treba vystúpiť s naučených a neprospešných vzorcov, ktoré sa nám systém snaží vložiť do našich myslí. Svet je stvorený s nekonečným bohatstvom a veľmi kreatívne a nájde sa hojnosť pre každého, len tomu treba uveriť a vedieť, že to tak je.

Moja najväčšia motivácia

Najväčšou motiváciou pre mňa je pocit pri práci, radosť a pohrúženie, ktoré pri nej zažívam a potom v neposlednom rade aj radosť z výsledku, keď si obraz nájde majiteľa, ktorý je ním nadšený a prináša mu do života, to čo hľadá – poznanie, pokoj, zdravie, radosť, pre každého to, čo potrebuje.

Moje najväčšie životné poučenie

Tým, že sa človek riadi svojim vnútorným hlasom - intuíciou, ktorá je veľa krát, tichučká, nenápadná, akoby našepkávala ako ísť ďalej. Avšak naša myseľ je veľmi rýchla, hlasná, má logické argumenty a všakovaké prevleky, takže máme tendenciu ju viac počuť a teda aj počúvať. Len keď sa ňou človek riadi, takáto činnosť neprináša radosť, vnútorné naplnenie a abstrahovanie plynutia času a tým nám to dokazuje, že sme zišli z našej cesty. Je potrebné vytrvať a ísť za hlasom intuície, lebo tá je hlasom našej duše, ktorá chce dosiahnuť naplnenie, bez obmedzení a prekážok. Sme bytosti, pre ktoré je tu na Zemi prichystané všetko, čo chceme a potrebujeme.

Moje najväčšie životné prekážky

K prekážkam sa podľa môjho názoru netreba vracať, ani si ich pripomínať.

Moja aktuálna výzva

Mojou aktuálnou výzvou je práve otvorenie sa svetu vo väčšom meradle. Na základe kladných odoziev a zážitkov, ktoré mi ľudia, čo majú zakúpený obraz z mojej tvorby, sprostredkovali, je pre mňa aktuálne priniesť takýto zážitok a zmenu do života prostredníctvom obrazov z mojej tvorby širšiemu okruhu ľudí.

Moje odporúčania na úspech

Dôvera vo vlastné schopnosti a vytrvalosť v tom, čo človeka teší a napĺňa. Keď prídu chvíle nezdaru alebo stagnácie, treba len vydržať a byť presvedčený, že rozhodnutie je správne a všetky námietky a pochybnosti nechať za zavretými dverami. Jedného múdreho človeka sa minule pýtali: „ Ako vieme rozoznať, čo je našim poslaním?“ a on odpovedal: „ Keď sme si nie istí, že je to, to správne, tak to nie je ono. Keď príde to správne, budeme vedieť každou bunkou, že je to ono.“ Všetci sme tu na tomto svete pre niečo stvorení a máme robiť radosť sebe a tým aj svojmu okoliu a tak sa bude svet meniť k lepšiemu.

« Späť na zoznam