Mgr. Art. Pavol Megyesi

« Späť na zoznam


výtvarník súčasného umenia
umelec na voľnej nohe

Môj profil

- Od malička mal jasno v tom, čo chcel robiť. Chcel byť výtvarník alebo architekt.
- Základné umelecké vzdelanie – ľudová škola umenia
- stredná umelecká priemyslovka, dve maturity
1. odbor – reštaurovanie nástennej maľby sgrafít
2. odbor (dvoj ročná nadstavba) - reštaurovanie kameňa - kamenných prvkov v architektúre (kamenno-sochárstvo)
– po škole pracoval v štátnych reštaurátorských ateliéroch ako vyučený reštaurátor – venoval sa profesionálne reštaurovaniu pamiatok - Bardejovská radnica, Dóm sv. Alžbety,
- Opakovane ho neprijali na VŠ, tak išiel na vojnu. Chcel pokračovať v umení aj na VŠ pretože mal niekde hlboko v sebe zakorenenú túžbu robiť slobodné veci. Na vojne dostal povolenie od veliteľa, aby mohol ísť na prijímacie skúšky do Bratislavy na odbor reštaurátorstvo, na ktoré sa hlásil už piaty krát.
- Prvý ročník bol experimentálny, teda bolo viac odborov a každý semester mohol byť na inom odbore, aby si vyskúšal, čo ho baví a aby zistil, čo chce vlastne robiť. Skúsil si odbory ako fotografia, maľba, grafika a jeden semester bolo reštaurovanie, keďže na ten odbor ho prijali.
Na grafike bol pán prof. Igor Rumanský, ktorý ho naviedol na správnu cestu: „Ty si umelec, slobodne tvoriaci a mysliaci človek, ty predsa nemôžeš byť reštaurátor“. Od neho prišiel impulz. Od druhého ročníka nastúpil na grafiku, ktorú aj úspešne dokončil.
- Dva roky učil na VŠ – kontakt s mladými ľuďmi bol pre neho obohacujúci
- Najviac ho charakterizuje to, že je trpezlivý, napĺňa ho práca a preto dokáže tráviť veľa času v ateliéry, dokáže sa plne koncentrovať, je disciplinovaná osobnosť.
- Charakteristické pre neho je aj to, ako vníma čas a priestor – kruh má silnú energetickú silu, má schopnosť vťahovať do deja.
- „Život umelca je ako Pustovník“ - väčšinu času trávi sám. Umenie je individualistická, egocentrická činnosť, pretože sa nenecháva vyrušovať okolím a ani kritikou.
- Dnes je umenie je veľmi pluralitné, neexistujú izmy – umelci nie sú zviazaný dogmami, ktoré ich tlačia k tvoreniu rovnakých/podobných diel ako napr. v gotike.
- Baví ho manipulovať s realitou, vytvárať si vlastné umenie.

Úspech podľa mňa je

- „Úspech je prchavá vec, ktorá nie je podstatná v umení.“ Pre Pavla je dôležitá materiálna stránka ktorá je trvácna. Formálna stránka musí byť dotiahnutá dokonca. Nestačí myšlienka, musí byť v symbióze aj s technickou stránkou a až potom je to dielo vzrušujúce.
- Necíti sa byť úspešný – „Život umelca alebo jeho prácu uzavrie len smrť.“
- V kultúre je obzvlášť problematické presadiť sa, pretože všetko je postavené na subjektívnom dojme. Niekto by si myslel že úspech je napríklad keď namaľuje dokonalý obraz. Je to veľmi subjektívne, niekedy aj dielo s ktorým nie je spokojný možno len nie je úplné - nemá to emóciu alebo pravdivý výraz.
- Výstava pre neho nepredstavuje úspech. Je to skôr skúsenosť, kontakt s vlastnými dielami, výstava je analýzou diel.

Moja najväčšia motivácia

- Proces tvorby obrazov je motivujúci. Vymýšľanie práce.
- Je šťastný, že môže byť medzi tou malou skupinou ľudí, ktorí si riadia prácu sami a je zato vďačný.
- Každý obraz ho motivuje a posunie k novému dielu – je to mantra.

Moje najväčšie životné poučenie

- „Netlačiť na pílu.“ V rámci kreatívnej činnosti sa vôbec netreba hnať za úspechom a ísť za hranicu svojich možností. Je dôležité byť pri svojej práci uvoľnení a je to beh na dlhé trate. Treba mať svoje miesto, kde človek dokáže načerpať novú silu a energiu pre ďalšie tvorenie a tam si dokáže vizualizovať nové nápady.
- Prelomovým momentom v jeho živote bolo dávať svoje nápady do digitálnej podoby pretože nemali emóciu a to bolo pre neho veľmi zväzujúce. Preto tvorí Ala prima – priamo na plátno len so svojou myšlienkou. Nesnaží si dopredu pripraviť podklady, pretože aj určitá technológia akou on pracuje dokáže ovplyvniť obraz tak, že vzniknú nápady, ktoré sa dopredu nedajú naplánovať a sú zaujímavé.

Moje najväčšie životné prekážky

- Prekážka v umení samotnom je apatia spoločnosti voči kultúrnym hodnotám, nedostatočná edukácia spoločnosti a školského systému ku výchove ku kultúrnosti – na Slovensku. Záujem odbornej verejnosti je oklieštený. Je bizarné, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o umenie, sú uzavretý myšlienkam a umeniu – napr. kunchistorici.
- Za svoju najväčšiu životnú prekážku považuje to, že ho prijali na vysokú školu až na piaty pokus. Neskôr bol na seba hrdý, že nepoľavil v tom úsilí. Dodnes ak by nevyštudoval by bol reštaurátor.
- Veľa umelcov pochybuje o umení a tvorbe. Paľo práve naopak nepochybuje o zmysle svojej činností a o umení.
- Ak sa mu nedarí tak netvorí. Všetky diela, ktoré sa mu spočiatku nepodaria sa dajú pretvoriť na niečo hodnotné. Ak netvorí obrazy, vytvára sochy alebo reliéfne obrazy. Dôležité je nezacykliť sa. Treba skúšať nové techniky. Preto sa ani necíti sa byť vyhoretý. V umení je dôležité nechať vyhorieť.
- Ďalšou z prekážok je umenie predávať a to je tá najťažšia činnosť. Umelci suplujú komerčné galérie, ktoré tu chýbajú, ktoré by mali umelca zastupovať a odprezentovať na trhu.

Moja aktuálna výzva

- Vytvoriť priestor nato, aby mohol svoj potenciál rozvinúť na viacerých frontoch.
- Jeho aktuálna výzva je pripraviť komorné výstavy. Najbližšia výstava sa bude konať v máji v Artbook cafe (je to galéria vo výklade), neskôr má naplánovanú výstavu v septembri v Banskej Bystrici.

Moje odporúčania na úspech

„Úprimne s láskou sa venovať svojmu povolaniu. Byť presvedčený o svojej činnosti a že chcem niečo vytvárať.“ Ak necíti entuziazmus zo života, tak mu neuverí. Je dôležité vedieť si užívať život a čerpať z neho tú správnu energiu.

« Späť na zoznam