Evelina Jurković

« Späť na zoznam


tattoo artist
www.eweltattoo.com

Môj profil

Volám sa Evelina Jurković a pracujem ako tattoo artist ("kožmeker"). O živote sa snažím hovoriť bez cenzúry. Mám rada zvieratká, a najradšej mačky. Verím, že všetci ľudia by mali mať rovnaké príležitosti. Vo svojej práci zaostrujem na problematiku body positivity a traumy. Hnevá ma rasizmus a popieranie práv sexuálnych menšín. Verím, že ľudia by mali byť láskaví k sebe, no rovnako aj k svojmu okoliu.

Úspech podľa mňa je

Na túto otázku sa nedá odpovedať ľahko, pretože úspech pre každého z nás môže znamenať niečo iné. Pre niekoho to môže byť to, že z práce môže odísť domov k svojej rodine už o 14:00. Pre niekoho iného sú úspechom hmotné veci ako napríklad každý rok nové auto alebo vila. Je to otázka hodnotového nastavenia či priorít. Pre mňa je úspech to, keď môžem byť slobodná v čo najväčšej možnej miere.

Vo svojej práci sa snažím uplatňovať transformačný princíp — svojich klientov sa snažím motivovať k tomu, aby si uvedomovali svoju hodnotu a jedinečnosť, a aby sa ich pokúsili využiť v prospech seba i svojho okolia. Ak niekomu dopomôžem k tomu, aby sa cítil lepšie, alebo k tomu, aby so svojim životom nakladal aspoň o kúsok zmysluplnejšie, považujem to za úspech.

Som presvedčená, že ako jednotlivci musíme prispieť k tomu, aby sme žili v lepšej spoločnosti. Ak tak neučiníme, nemáme právo sa sťažovať. So snahou zmeniť svet k lepšiemu — príp. horšiemu :) — je potrebné začať od seba.

Moja najväčšia motivácia

Motivuje ma sloboda a nezávislosť. Motivuje ma to, že vždy môžem byť lepšia. Motivujú ma klienti, ktorí sa ku mne opakovane vracajú. Motivuje ma profesionálny úspech. Odpovedí je priveľa.

Moje najväčšie životné poučenie

1) Neinvestovať energiu tam, odkiaľ sa nevracia. Je preto veľmi dôležité naučiť sa rozpoznať moment, kedy je nutné posunúť sa ďalej, a to aj vtedy, keď za sebou nechávame miesta či medziľudské vzťahy — ak už si navzájom nemáme čo ponúknuť alebo sa od seba nemáme čo naučiť, je nutné posunúť sa ďalej.

2) Rešpekt k autoritám musí byť zaslúžený, nie slepý. Titul, funkcia alebo spoločenské postavenie nie sú zárukou kompetentnosti a častokrát bohužiaľ ani inteligencie. Aj vo svojom okolí mám ľudí, ktorí 30 rokov prešľapujú na mieste a nikam sa neposunuli. Samotné tituly, funkcie či spoločenský status ma preto nepresvedčia.

Moje najväčšie životné prekážky

Prekážky vnímam ako príležitosti naučiť sa niečo nové. Bez toho, aby sme boli vystavovaní nepríjemným situáciam a diskomfortu, nie je možné rásť.

Moja aktuálna výzva

V súčasnom období sa ocitám na profesionálnej i životnej križovatke — premýšľam nad tým, ktorým projektom budem smerom do budúcnosti venovať svoj čas a energiu, ako aj nad tým, kde a akým spôsobom chcem najbližšie roky žiť. Výzvou bude preto učiniť rozhodnutie, ktorým smerom sa vydať.

Moje odporúčania na úspech

Táto odpoveď sa určite nebude páčiť viacerým čitateľom:) Moje odporúčanie je byť na seba náležite tvrdý, dodržiavať prísny režim, plánovať a byť vytrvalý. Ak chce ktokoľvek niečo vybudovať sám a z ničoho, neexistujú žiadne skratky a neexistujú cheat codes. Na každom chybnom kroku, ktorý urobíš sa máš príležitosť poučiť. Ak padneš, budeš sa musieť vždy znova postaviť. Občas si aj poplačeš, a to nie raz či dvakrát. Je pritom viac než pravdepodobné, že výsledok alebo viditeľný progres začne prichádzať neskôr než očakávaš. Práve preto považujem vytrvalosť za kľúčovú. Za akýmkoľvek úspechom je obrovský kus driny, nadčasov na úkor seba i medziľudských vzťahov. Nemôžno pritom zabúdať ani na to, že o to isté, o čo sa snažíš ty, usilujú v tom istom čase aj mnohí ďalší ľudia, a podobne ako ty, aj oni sú ochotní urobiť nemálo pre to, aby boli úspešní.

« Späť na zoznam