Bc. Veronika Maťková

« Späť na zoznam


študentka EUBY a 3. ročník NLA(Nexteria Leadership Academy)
dobrovoľnícke aktivity, neziskový sektor- realizovanie vlastného projektu v oblasti well beingu

Môj profil

Som študentkou Nexteria Leadership Academy, vďaka získaniu praktických zručností som spoluzaložila svoj pilotný projekt s názvom "You Being". Hlavným cieľom je osveta mladých ľudí ohľadom duševného zdravia a získaniu správneho životnej rovnováhy. Súčasne študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Úspech podľa mňa je

Podľa mňa má úspech rôzny význam. Vnímam ho ako niečo čo je reflektované v rámci spoločnosti, z hľadiska biznisu-Forbsu 30 pod 30, z rodinného hľadiska to prešlo do neziskového sektora. V súčasnosti sa snažím nájsť niečo čo ma baví, v životne ma napĺňa a hlavne dáva mi to zmysel. Podľa môjho názoru je základ nájsť to čo je každý považuje za dôležité, pretože nikto by nám nemal diktovať čo môžeme a čo nemôžeme robiť. Každého cesta je iná, a je len na nás či to chceme zmeniť. Netreba báť vychádzať z nášho komfortu, lebo často je to to čo nás dokáže posunúť vpred.

Moja najväčšia motivácia

Baví ma rozvíjať sa, získavať nové praktické skúsenosti i mimo školy. Som vďačná za Nexteriu, pretože vďaka nej som našla to čo ma baví, neustále sa posúvam dopredu- po absolvovaní rôznych workshopov sa cítim načerpaná inšpirácie.

Moje najväčšie životné poučenie

Snažím sa hľadať pracovnú a osobnú rovnováhu, pričom myslieť na samu seba je taktiež dôležité. Treba sa viacej navnímávať v rôznych oblastiach života, hľadať veci v ktorých sme dobrí, treba sa udržiavať reflektovať samú seba. Podľa mňa je to celoživotný neustály proces objavovania samých seba, ale aj našich vlastných hraníc. Človek by mal vedieť svoje hranice a mal by ich mať pomenované, posúvať sa. Netreba sa limitovať prostredím, okolím, rodinou, pretože oni nedefinujú náš úspech, ale my sami si píšeme náš vlastný príbeh.

Moje najväčšie životné prekážky

Asi skreslené vnímanie slova úspech, v minulosti som videla svoju vlastnú hodnotu od iných napr. keď som pre niekoho bola šikovná. Môj limit bol asi, že som nevedela sama za seba rozhodnúť, ale názory iných ľudí mi boli prednejšie, a tie som si aj osvojila. Budem sa s tým stále potýkať, ale budovaním sebahodnoty a sebalásky sa to postupne zlepšuje, pretože každý má inú cestu(zážitok je neprenosný), každý si vlastnú cestu hľadáme sami. Ďalšou bariérou by som brala perfekcionizmus, nesnažím sa robiť veci už až tak dokonale, a ani netreba byť 100%, treba hľadať hranice, skôr sa venujem veciam, ktoré mi dávajú väčší zmysel.

Moja aktuálna výzva

Spustila som pilotný projekt vlastného kurzu v oblasti duševného zdravia s názvom"You Being", ktorý bol vytvorený podľa kurzu the Science of Well beingu. Chcela by som nadviazať spoluprácu so ďalšími okolitými školami, a sama vidieť ako náš projekt porastie do výšin, pretože v ňom vidím veľké uplatnenie.

Moje odporúčania na úspech

Asi nebať sa spoznávať, experimentovať, hľadať sa, nájsť niečo v čom sme dobrí a čo nás neustále napĺňa a nehľadieť na názory spoločnosti, pretože oni neurčujú našu budúcnosť.

« Späť na zoznam