Stanislav Holec

« Späť na zoznam


Bývalý reprezentant, Zostavovateľ trate, Riaditeľ klubu
Cestná cyklistika, Cyklistické preteky Okolo Slovenska, ŠKC Dubnica nad Váhom

Môj profil

Ako pretekár som obsadil 10.miesto na majstrovstvách sveta, bol som 2-násobný majster Slovenska, 3 roky člen reprezentačného družstva ČSSR v cyklistike. Ako tréner som vychoval niekoľko reprezentantov Slovenska a majstrov Slovenska. Ako organizačný riaditeľ som sa pričinil o to, že preteky Okolo Slovenska patria medzi najvýznamnejšie cyklistické preteky na svete.

Úspech podľa mňa je

Úspech je pre mňa výsledok, verejné ocenenie môjho okolia a širokej verejnosti ako pozitíva, pri práci alebo koníčku ktorému sa venujem počas svojho života.

Moja najväčšia motivácia

Ako športovec som v minulosti som chcel víťaziť, neskôr ako tréner odovzdať svojím zverencov všetko, čo ma moja kariéra športovca naučila, tak aby aj moji zverenci spoznali sladký pocit víťazstva.

Moje najväčšie životné poučenie

Všetko čo som v živote robil s láskou a zanietením,poctivo na plný výkon,mi život vrátil v podobe športových víťazstiev a nadobudnutím morálno-vôlových vlastnosti pri prekonávaní akýchkoľvek prekážok.

Moje najväčšie životné prekážky

Vyrastal som v podmienkách minulého režimu, ktoré neboli pre športovcov najhoršie, ale bránili mi v pokračovaní mojej kariéry v profesionálnom pelotóne, nakoľko to nebolo v súlade so socislistickou morálkou.

Moja aktuálna výzva

Robiť všetko čo robíme tak, aby som sa nikdy nemusel za nič hanbiť

Moje odporúčania na úspech

Byť svedomitý a trpezlivý pri svojej práci,úspech sa určite dostaví.

« Späť na zoznam