Henrieta Farkašová

« Späť na zoznam


Paraalpské lyžovanie
športovkyňa - bývala reprezentantka SR

Môj profil

- 1x zlato, 2x striebro, 1x bronz zo zimných paraolympijských hier,
- 16 - násobná majsterka sveta, 3x striebro a 1x bronz z MS.
- 3x Veľký krištáľový glóbus,
- Najlepšia paraolympička sveta za rok 2019,
- 2019 - cena pre najlpšiu športovú osobnosť roka v kategórií športovec so zdravotným znevýhodnením - Laureus World Sports Awards (športový Oskar).

Úspech podľa mňa je

Môcť sa venovať naplno tomu, čo ma maximálne napĺňa - sebarealizácia a spokojnosť, prekonávať vlastný strach a posúvať svoje limity, rozvíjať seba samého, vedieť pomôcť a inšpirovať.

Moja najväčšia motivácia

Vnútorný pocit naplnenia, láska a vášeň pre to, čo robím.

Moje najväčšie životné poučenie

Že pokoj na duši je oveľa viac ako akákoľvek medaila.

Moje najväčšie životné prekážky

V detstve kvôli zrakovému znevýhodneniu zažívanie posmechov, ponižovania, neprijatia, šikany. Počas športovej kariéry veľa ťažských zranení a operácií, manipulácia zo strany trénera.

Moja aktuálna výzva

Po skončení aktívnej športovej kariéry nájsť novú oblasť, ktorá by ma mala napĺňala a vedela v nej nájsť sebarealizáciu a spokojnosť.

Moje odporúčania na úspech

Nájsť si aktivitu, pre ktorú bude mať človek vášeň, chuť na sebe pracovať, byť trpezlivý, vytrvalý, mať vnútornú silu na prekonávanie prekážok a podporných ľudí okolo seba.

« Späť na zoznam