Pavel Škvarenina

« Späť na zoznam


Nsoiteľ Radu Strieborného vlka, hospodár zboru
Slovenský skauting o.z.

Môj profil

Pavel Škvarenina - nositeľ najvyššieho skautského vyznamenania Radu Stieborného Vlka. Celý život som pracoval v ekonomike a s ľuďmi. Mal som na starosti výchovu chlapcov v skautingu na Slovensku. Potom som pracoval ako dobrovoľník medzi Rómami v osadách. So svojou manželkou som znovu obnoviteľ skautingu v /Bošanoch/. Teraz pracujem ako dobrovoľník dôchodca.

Úspech podľa mňa je

Keď sa večer ukladám na odpočinok a rekapitulujem čo som dnes vykonal a ako som ho prežil, a pritom konštatujem, že bol to deň prežitý tak, že som tu po seba zanechal stopu, ktorá je jasná a priama. Je to čiastkový úspech, kamienok, z ktorých sa skladá mozaika života.

Moja najväčšia motivácia

Je pomoc svojmu blížnemu. K tomuto ma potom motivuje, aby som sa vzdelával v tejto oblasti a aby som vedel akou formou túto pomoc chcem uskutočniť. K samotnej realizácií potom potrebujem dostatok energie, chuti, elánu, uvedomenia si seba samého a prostriedkov, aj finančných. Potom je tu cieľ a zameranie a podľa toho potrebujem niečoho viac a niečoho menej, z vyššie spomenutých vecí.

Moje najväčšie životné poučenie

Svetská sláva, poľná tráva. Vždy som ďalej došiel svojou skromnosťou, ako niekedy prehnanou snahou o uznanie a rešpekt. Netreba mať vždy široké lakte. A keď slúžim a pomáham, musím byť aj „uslužný“.

Moje najväčšie životné prekážky

A kto ich nemá. Život mi kládol pod nohy viaceré polienka. O osobnej sfére sa nebudem zmieňovať. S odstupom času konštatujem, že som málo spravil pre to, aby som dosiahol vyššie vzdelanie. Nebol som k tomu vedený ani doma, ani prostredím v ktorom som žil, a potom som si banálne povedal „načo?“. V mojej mladosti nezavážila vysoká škola, ale aby bol človek nomenklatúrny káder. A nim byť, sa mi hnusilo. Nemusel som byť tak malicherný a zabojovať.

Moja aktuálna výzva

Dokončiť projekt, ktorý som si naplánoval a zaumienil spraviť. Jeho realizácia začína práve v týchto dňoch. Nikto nie je tak starý, aby si nestanovil priamy cieľ a nesplnil si nové sny.

Moje odporúčania na úspech

Úspech sa vždy a všade začína odvahou. Týmto heslom od N. Bonaparte som sa riadil celý život. A pomáha to. A tiež byť priateľom všetkých ľudí dobrej vôle. Priatelia si nepozerajú do očí. Pozerajú jedným smerom. Ich cieľom potom môže byť aj úspech.

« Späť na zoznam