Monika Foltýnová

« Späť na zoznam


Koordinátorka misijného projektu VIDES
dobrovoľníctvo, projekt VIDES

Môj profil

Volám sa Monika Foltýnová a som rehoľná sestra saleziánka. Mám 35 rokov, pochádzam z Lozorna zo Záhoria. Vyštudovala som učiteľstvo dejepis a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Som koordinátorka misijného projektu VIDES, ktorým pripravujeme mladých ľudí na vedenie letných táborov pre deti v chudobných oblastiach Slovenska a v zahraničí, ako aj v rómskych osadách. Momentálne bývam a pôsobím v Kolégiu Márie Romero v Košiciach. Ide o internát rodinného typu pre dievčatá z rómskeho prostredia, kde sa môžu kvalitnejšie vzdelávať a začleniť do majoritnej spoločnosti. Zároveň máme víziu ponúknuť ubytovanie aj pre nerómske dievčatá, ktoré študujú na VŠ v Košiciach, aby sa prirodzene vytvorilo priateľské prostredie bez predsudkov.

Úspech podľa mňa je

Úspech podľa mňa je, keď skutočne pochopíme vnútri srdca, že náš život je dar a má zmysel. Myslím, že tento pohľad pomáha človeku žiť svoj život naplno, optimisticky, s radosťou a spokojne a pomáha mu robiť všetko dobro, ktorého je schopný.

Moja najväčšia motivácia

Moja najväčšia motivácia je viera v dobro každého človeka. Myslím, že súvisí aj s mojou osobnou vierou v Boha a Božiu dobrotu ako aj s presvedčením, že každý skutok urobený s láskou má zmysel. V praktickom každodennom živote mi to pomáha hľadieť na druhých ľudí ako aj na seba s úctou, s nádejou a s optimizmom.

Moje najväčšie životné poučenie

Moje najväčšie poučenie bolo v jednom roku, kedy z vonkajšieho pohľadu sa mi zdalo, že veci až tak nefungujú resp. nie sú podľa mojich očakávaní. Uvedomila som si, že moja nespokojnosť súvisí s mojou podvedomou túžbou veci zvládnuť kvôli mne samej. Keď som ozaj začala z hĺbky srdca robiť veci kvôli druhým a hľadala som ich skutočné dobro a nie vlastnú sebarealizáciu, veci sa skutočne zlepšili.

Moje najväčšie životné prekážky

Popravde si myslím, že prekážky nie sú problém. Sú iba novou výzvou, ako sa pozrieť na danú situáciu, vzťahy, spoločnosť. Ak uverím, že všetko ma môže niečomu novému naučiť, budem mať silu riešiť problémy. Najväčšou prekážkou preto môže byť podľa mňa iba neochota pozrieť sa na veci inak resp. nechať sa preniknúť pesimizmom a šomraním na tento svet.

Moja aktuálna výzva

Moja aktuálna výzva je veľmi jednoduchá. Žiť naplno dnešný deň, tu a teraz, prítomný okamih. Mať otvorené srdce a oči, ochotu a odvahu urobiť všetko dobro, ktoré môžem.

Moje odporúčania na úspech

Prajem nám všetkým, aby sme boli veľmi vďační za život, mali odvahu ho žiť spravodlivo a nebáli sa snažiť sa tento svet urobiť krajším a lepším. Myslím si, že aj toto vnútorné nastavenie nám môže pomôcť nájsť skutočný úspech a spokojnosť v živote.

« Späť na zoznam