Zdenko Lančarič

« Späť na zoznam


Výkonný riaditeľ
ŽOS Trnava, a.s.

Môj profil

Som moderný typ manažéra so zahraničnými skúsenosťami v oblasti biznisu a života, ktorý piatym rokom vedie európsku jednotku v oblasti nákladných a osobných železničných koľajových vozidiel. Cítim veľkú zodpovednoť za spoločnosť , ktorá dáva prácu 1 300 zamestnancom a taktiež ovplyvňuje celý región, v ktorom táto spoločnosť pôsobí. Využívam svoje celoživotné skúsenosti, aby sme každoročne obstáli v nemilosrdnom konkurečnom boji a aby každý zamestnanec bol pyšný na firmu, v ktorej pracuje. Aby som všetky tieto atribúty mohol splniť si veľmi vážim podporu svojej rodiny bez ktorej by som nemohol tak plnohodnotne vykonávať svoju prácu. Akýkoľvek voľný čas, ktorým disponujem využívam v kruhu svojej rodiny, priateľov a venovaniu sa svojim osobným záľubám.

Úspech podľa mňa je

Obhájiť svoju pozíciu európskej jednotky v segmente opravárenstva železničných koľajových vozidiel a zároveň poskytnúť slušnú stabilnú prácu zamestnancom a svojou činnosťou rozvíjať región Trnavy.

Moja najväčšia motivácia

Mojou motiváciou je byť úspešným a uznávaným manažérom, ktorý vedie takú úspešnú firmu ako je ŽOS Trnava a spoľupodieľať sa na úspechu firmy.

Moje najväčšie životné poučenie

Nepodceniť nečestných a nekorektných obchodných partnerov a ľudí nachádzajúcich sa v mojej blízkosti, pretože ľudia ktorí sú okolo mňa vplývajú na to, či som alebo nie som úspešný.

Moje najväčšie životné prekážky

Prekážky typu takých skutočností, ktoré nedokážeš ovplyvniť a ani zmeniť prostredníctvom mojej aktivity alebo svojím pôsobením.

Moja aktuálna výzva

Moja aktuálna výzva je neustále sa zlepšovať a aj moje okolie a spoločnosť v ktorej pracujem a zdržať sa hesla: "Kto si myslí, že je dobrým, prestáva byť lepším".

Moje odporúčania na úspech

Odporúčal by som, aby človek bol trpezlivý, neustále išiel za svojím cieľom, obklopoval sa správnymi ľuďmi a naopak zo svojho okolia odstránil ľudí toxických, zákerných, nečestných s nízkou pridanou hodnotou v akejkoľvek oblasti.

« Späť na zoznam