Ľubomír Hradiský

« Späť na zoznam


Vedúci oddelenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Môj profil

Pracujem na oddelení medzinárodných vzťahov v slovenskej spoločnosti v Bratislave. Počas štúdia na strednej škole som absolvoval jednoročné štúdium na obchodnej akadémii v Linzi. Po strednej škole som chodil na VŠ vo Viedni a v Trnave, kde som získal magisterský titul. Počas mojej kariéry som pracoval na rôznych pozíciách v rôznych sektoroch. Okrem mojej súčasnej pozícii pôsobím v pracovných štruktúrach rôznych medzinárodných železničných organizácií. Vďaka tejto spolupráci som navštívil veľa krajín. Hovorím niekoľkými jazykmi a vďaka tomu sa mi ľahšie cestuje. Veľmi rád spoznávam iné národy a ich kultúry.

Úspech podľa mňa je

Byť zdravý a mať svoju dobrú rodinu

Moja najväčšia motivácia

Zabezpečiť slušný a pokojný život svojej rodine

Moje najväčšie životné poučenie

Vážiť si a mať rešpekt voči každému

Moje najväčšie životné prekážky

Zbytočná byrokracia a nerešpektovanie pravidiel (inými)

Moja aktuálna výzva

Byť zdravý a spokojný so svojimi výkonmi:)

Moje odporúčania na úspech

Byť motivovaný, pokorný a ctižiadostivý

« Späť na zoznam