Sujith Sebastian Fernandéz

« Späť na zoznam


Senior Retail Vendor Manager
Amazon

Môj profil

Senior Retail Vendor Manager

Úspech podľa mňa je

Na základe mojich 11 rokov skúseností v hotelierstve a v korporátnych odvetviach, ako aj práce v rôznych krajinách, sa moje názory na úspech vyvinuli tak, že teraz dávam prednosť holistickému a viac všeobecnejšiemu prístupu. Úspech pre mňa znamená viac ako len tradičné ukazovatele - finančné úspechy alebo kariérny postup. Zahrňuje osobnú spokojnosť, neustále učenie sa a pozitívny vplyv na iných a komunitu. Úspech spočíva v hľadaní rovnováhy medzi profesnou dokonalosťou, osobnou pohodou a vytváraním zmysluplných vzťahov. Prostredníctvom mojich rôznorodých skúseností som si začal vážiť cestu k úspechu rovnako ako cieľ, uznávajúc, že rast, odolnosť a integrita sú nevyhnutné prvky skutočne úspešného života.

Moja najväčšia motivácia

Moja najväčšia motivácia pri práci v rôznych krajinách a prijímaní rôznorodých kultúr a výziev pramení z hlbokých príležitostí na rast a obohatenie, ktoré tieto skúsenosti ponúkajú. Možnosť ponoriť sa do nových prostredí, učiť sa z rôznych perspektív a prekonávať jedinečné výzvy podporuje moju vášeň pre preskúmavanie a osobný rozvoj. Každé stretnutie s inou kultúrou a každá prekážka v neznámom prostredí slúžia ako katalyzátory pre objavovanie seba samého, odolnosti a prispôsobivosti. Bohatstvo kultúrnej výmeny a možnosť rozšíriť svoje obzory ma neustále inšpirujú k tomu, aby som vykročil zo svojej komfortnej zóny, prijal rozmanitosť a kultivoval hlbšie porozumenie svetu a ľuďom. Práca v rôznych krajinách a stretávanie sa s rôznorodými kultúrami a výzvami je zároveň pokorná a posilňujúca, vedie ma k rozšíreniu svojich znalostí, zručností a empatie spôsobmi, ktoré prekračujú hranice a podporujú zmysluplné spojenia.

Moje najväčšie životné poučenie

Jednou z najväčších životných lekcií, ktoré som sa naučil pri práci s ľuďmi je dôležitosť efektívnej komunikácie a spolupráce. Jasné a otvorené komunikovanie je zárukou, že všetci sú na rovnakej vlne a pracujú smerom k spoločnému cieľu. Stanovenie realistických cieľov, stanovenie jasných termínov a pravidelné kontrolné body sú kľúčové pre udržanie sa na správnej ceste a dosiahnutie úloh. Celkovo som si začal vážiť silu tímovej práce, komunikácie a prispôsobivosti pri úspešnom dokončovaní projektov a úloh načas.

Moje najväčšie životné prekážky

Moja najväčšia prekážka v živote sa točí okolo udržiavania zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zároveň sa snažím dosiahnuť svoje ciele. Vyvážiť požiadavky profesionálnej kariéry a osobných povinností môže byť náročné, čo často vedie k pocitom preťaženia a vyčerpania. Tlak na dodržiavanie termínov a efektívne plnenie úloh môže niekedy zatieniť potrebu starostlivosti o seba. Napriek môjmu maximálnemu úsiliu uprednostniť pracovný aj osobný život, hľadanie harmonickej rovnováhy zostáva neustálym bojom. Táto prekážka slúži ako neustála pripomienka dôležitosti stanovenia hraníc, efektívneho hospodárenia s časom a podpory pocitu pohody uprostred zhonu každodenného života.

Moja aktuálna výzva

Prispôsobenie sa rýchlym zmenám na trhu je často veľmi náročné, najmä ak sa snažím udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Na riešenie tejto problematiky využívam prioritizáciu úloh podľa ich naliehavosti a dôležitosti. Efektívne riadenie času a stanovenie hraníc medzi pracovným a osobným životom sú kľúčové pre dosiahnutie zdravej životnej rovnováhy.

Moje odporúčania na úspech

Som zástancom celoživotného učenia sa. Buďte neustále informovaní o trendoch priemyslu a neustále rozvíjajte svoje zručnosti a schopnosti. Budujte silné vzťahy vo vnútri spoločnosti. Networking vám môže pomôcť získať viditeľnosť, prístup k novým príležitostiam a mentorstvo. Rozvíjajte silné komunikačné zručnosti, verbálne aj neverbálne. Buďte jasný, stručný a úctivý vo svojich interakciách s ostatnými. V neposlednom rade spomeniem aj Self-Care. Dajte prednosť starostlivosti o seba, robte si prestávky, praktizujte techniky riadenia stresu a pestujte zdravú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

« Späť na zoznam