Peter Kaňuk

« Späť na zoznam


generálny riaditeľ
LUNYS

Môj profil

Generálny riaditeľ spoločnosti LUNYS, s.r.o. Firmu zakladal s manželkou ako rodinný podnik. Najskôr sa sústredili na veľkoobchodných a maloobchodných klientov, neskôr však svoje pôsobenie rozšírili.

Úspech podľa mňa je

Úspech podľa môjho názoru predstavuje výsledok nejakého snaženia. Pre každého však môže úspech znamenať niečo iné. Ja osobne úspech vnímam v dvoch rovinách, a to: - úspech v rodinnom živote – usporiadaný, pekný rodinný život, a - úspech v práci.

Moja najväčšia motivácia

Mojou najväčšou motiváciou k úspechu je moja rodina.

Moje najväčšie životné poučenie

Najväčším životným poučením je, že bez dostatočnej empatie a pokory sa úspech nedá dosahovať. Ako sa hovorí, ľudia sa často naučia viac zo svojich neúspechov ako zo svojich úspechov, a – samotný neúspech je dôležitou súčasťou úspechu. Svoje zlyhanie je potrebné akceptovať, ale zároveň je nutná aj snaha o zlepšenie.

Moje najväčšie životné prekážky

Naučiť sa pracovať s ľuďmi - táto prekážka je v podstate aj výzva.

Moja aktuálna výzva

Za výzvu považujem zapojenie svojich detí do riadenia spoločnosti.

Moje odporúčania na úspech

Nešpekulovať a robiť svoju prácu, šport a vlastne čokoľvek v živote poctivo, zodpovedne, férovo a s radosťou.

« Späť na zoznam