Patrik Kindl

« Späť na zoznam


Junior analytik
Finax

Môj profil

Patrik Kindl - 23 rokov, študoval na obchodnej akadémii v Bratislave. Teraz študuje v Brne na Masarykovej univerzite. Pracuje ako Junior analytik v spoločnosti Finax Inteligentní Investování. Neziskovka Financie Slovensko vytvorila učebnicu finančnej gramotnosti pre druhý stupeň základných škôl kde je Patrik spoluzakladateľom tejto knihy. Spolupracuje s obchodníkom s cennými papiermi Finax. Nepáčilo sa mu, že školy málo učia o peniazoch. Patrik pripravil program finančného vzdelávania s finančníkom Hrbatým

Úspech podľa mňa je

Skvelý pocit po dobre vykonanej práce a dosiahnutie mojich cieľov, ktoré som si stanovil. Za úspech považujem to keď človek dokázal prejsť všetkými prekážkami, ktoré ho stretli a aj tak sa nevzdal a došiel do cieľa.

Moja najväčšia motivácia

Určite to, že viem, že robím niečo čo má zmysel a keď vidím koľkým ľuďom dokážem čo len malou trochou zmeniť život je to neuveriteľné. Bez ľudí s ktorými pracujem a ktorí ma neustále podporujú by som však asi neudržal motiváciu v horších časoch.

Moje najväčšie životné poučenie

Nehľadaj úspechy ale hľadaj chyby a z nich sa nauč všetko čo sa dá. Dôležité je nebáť sa robiť chyby, lebo ak sa človek bojí robiť chyby zostane stáť na jedno mieste a nepohne sa. Vyhľadávanie chýb je cesta k pokroku.

Moje najväčšie životné prekážky

Zvládať stres v situáciách, ktoré sú vysoko stresové. Je potrebné naučiť sa pozerať na dané situácie s nadhľadom, aj keď to je v tej situácie zložité.

Moja aktuálna výzva

Odcestovať na pol roka do Kanady, naučiť sa čo najviac sa dá o ich zvykoch a systémoch a následne sa vrátiť o tieto skúsenosti bohatší a aplikovať ich doma. Výzvou je pre mňa hlavne to začať žiť na druhej strane planéty od 0.

Moje odporúčania na úspech

Nebáť sa primať výzvy a neustále sa zdokonaľovať v tom čo ťa baví. A keď sa ocitneš v situácii, kedy sa ti proste nechce, tak to je potrebné akceptovať, a dopriať si oddych, načerpať inšpiráciu a pokračovať vtedy keď to príde. Dôležité je aj udržiavať v okolí kvalitných ľudí.

« Späť na zoznam