Patrik Halo

« Späť na zoznam


Konateľ spoločnosti Perto H+H v Bratislave
Firma Perto H+H sa zaoberá praním a žehlením bielizne pre hotely, reštaurácie a gastronomické prevádzky na území Slovenska a Rakúska

Môj profil

Som majiteľom stredne veľkej rodinnej práčovne a čistiarne na Slovensku a v danej oblasti pôsobím už od roku 2002.
internetová stránka: http://www.perto.sk

Úspech podľa mňa je

Úspech je keď si viete vo vlastnom živote vytvoriť rovnováhu. Táto rovnováha sa prejavuje nielen v osobnom živote, ale aj v rodine, práci a celkovo vo vnímaní uspokojenia. Je to základ, na ktorom môžeme stavať a rozvíjať ďalšie oblasti nášho života.

Moja najväčšia motivácia

Pretvárať veci k lepšiemu. Túžba transformovať veci smerom k lepšiemu nás motivuje, aby sme zlepšovali všetko, čoho sa chopíme. Bez ohľadu na to, či ide o rodinu alebo firmu. Zohľadňujeme túto túžbu pri každej činnosti, ktorú vykonávame v danom momente.

Moje najväčšie životné poučenie

Neveriť všetkému, čo počujem. Táto zásada ma vždy sprevádza, pretože veriť bez váhania by mohlo viesť k nežiaducim rozhodnutiam. Je dôležité presvedčiť sa, prehodnotiť veci, ktoré sa okolo mňa dejú, a dobre ich rozanalyzovať. Nespoliehať sa na povrchové informácie, ktoré niekto po nás hodí. Preto je dôležité dôkladne premýšľať o všetkom, čo robíme. Bez ohľadu na to, či sa jedná o jednoduché alebo zložité rozhodnutie, dôležité je poriadne ich rozanalyzovať. Každá skúsenosť, či už pozitívna alebo negatívna, nám poskytuje príležitosť poučiť sa a rásť ako jedinec.

Moje najväčšie životné prekážky

Prekážky pre mňa neexistujú. Sú to momenty, ktoré musíme nejakým spôsobom prekonať alebo sa im prispôsobiť. Prekážky sú veci čo sa vyskytujú v živote a treba ich spracovať najlepšie s najmenšou námahou.

Moja aktuálna výzva

Čo najlepšie sa zorientovať v momentálnom svete aby som vedel ako ísť ďalej.

Moje odporúčania na úspech

Naučiť sa byť vnímavý aby sme poznali obe strany. V momentálnom svete je dôležité dobre prečítať danú situáciu, ktorá ťa potom môže viesť k tomu opisovanému úspechu. V súčasnosti sú ľudia formovaní do určitej podoby, sú jednotvárny a zaškatuľkovaný. Vtedy treba začať používať logiku a svoju analýzu. Ak nedokážeme vnímať a cítiť tie dôležité veci dané vysokoškolské tituly sú nám zbytočné lebo tým úspešným sa môže stať niekto bez vysokej školy, ktorý je viac šikovný a chytrejší.

« Späť na zoznam