Marian Krajčoviech

« Späť na zoznam


Konateľ, vedúci výroby
FM Krajco Group, s. r. o.

Môj profil

Vek: 51 rokov
Počet rokov podnikania: 15
Vzdelanie: SŠ Kuchár
Súčasnosť: Kovoobrábanie- spoločnosť FM Krajco Group, s. r. o.

Úspech podľa mňa je

Zabezpečiť všetko aby mala moja rodina čo potrebuje, aj keď mám pocit že sa mi to niekedy nedarí. Aj splnenie tajných snov je pre mňa úspech. Ale najmä zdravie. - A v pracovnej sfére? Že môžem robiť to čo ma baví, čo sa aj deje. Ale každý deň prežitie v tomto boji je úspech.

Moja najväčšia motivácia

Aby som všetko utiahol, aj keď s nožíkom na krku.
Aby som nesklamal ľudí ktorých mám okolo seba, aby som im mohol dať výplaty, zabezpečiť dostatok prace pre robotníkov, a samozrejme aby som sa mal lepšie. A asi aj to, že raz budem robiť sám na seba.

Moje najväčšie životné poučenie

Nikomu never, haha.. Učím sa stále na vlastných chybách.. vždy sa mi oplatilo chcieť niečo dosiahnuť, keď mám veľkú motiváciu, vtedy všetko Zmôžem. Vždy som išiel do veci po hlave, dosiahnuť úspech v projekte, stihnúť termíny, takže asi tak. Mal by som možno menej rozprávať, viac počúvať, byť možno menej otvorený, byť pokorný.

Moje najväčšie životné prekážky

Asi ja sám som si najväčšou prekážkou.. Mohol by som pracovať viac ale som lenivý a pohodlný už, malo dôsledný.. Urobím len to čo musím, čiže najviac bojujem paradoxne so sebou, haha..
- A čo v práci? - Asi momentálna situácia s Covidom. Väčšia prekážka pre mňa však je že si myslím že všetko urobím najlepšie sám. A taktiež moja príliš veľká dobrota, mal by som byť prísnejší k svojim zamestnancom.

Moja aktuálna výzva

Každý deň je výzva a tak to treba brať. každý zložitý výkres, nová vec ktorá ma postretne, chcem sa a tým popasovať.

Moje odporúčania na úspech

Ťažko sa mi odpovedá, keďže ja sám sa nepovažujem za úspešného človeka. Asi aby sa mladí ľudia nebáli ísť za svojim snom a ak majú pocit, že to čo chcú rozbehnúť je naozaj dobrý nápad, nech si to nenechajú nikým vyhovoriť.

« Späť na zoznam