Ladislav Durmik

« Späť na zoznam


Technický špecialista a konzultant
v oblasti IT

Môj profil

Moja cesta k úspechu je cestou neustáleho učenia sa, rastu a prekonávania prekážok. Dôležité je pre mňa zostať verný svojim hodnotám, budovať pevné medziľudské vzťahy a zmysluplne prispievať do sveta okolo mňa. Viem, že cesta nebude vždy jednoduchá, ale som odhodlaný kráčať ňou s odvahou a vytrvalosťou. Verím, že ma dovedie k naplnenému a šťastnému životu, na ktorý budem môcť s hrdosťou spomínať.

Úspech podľa mňa je

Úspech pre mňa znamená žiť život naplno, s pocitom hlbokého šťastia a naplnenia. Túžim po tom, aby som sa v starobe mohol obzrieť späť a s hrdosťou povedať, že som zanechal pozitívnu stopu vo svete. Či už prostredníctvom pevných priateľstiev, hlbokej lásky, pomoci druhým, alebo dosiahnutím vlastných cieľov. Nemusím zachrániť svet, ale chcem zanechať trvalý odkaz v srdciach ľudí okolo mňa a posunúť sa vpred aj v mojom vlastnom vnímaní seba samého.

Moja najväčšia motivácia

Poháňa ma neutíchajúca túžba po raste, a to ako v pracovnej, tak aj v osobnostnej oblasti. Zároveň si nesmierne vážim a investujem do budovania a posilňovania vzťahov s mojou manželkou, rodinou a priateľmi.

Moje najväčšie životné poučenie

Naučil som sa, že kľúčom k plnohodnotnému životu je dbať na duševnú i fyzickú pohodu.

Moje najväčšie životné prekážky

Najväčšími prekážkami je pre mňa moje okolie a rodina. Napriek tomu sa nevzdávam a hľadám cesty, ako tieto prekážky prekonať a naplno si užívať život.

Moja aktuálna výzva

Mojou aktuálnou výzvou je nájsť optimálnu rovnováhu medzi prácou, voľným časom a aktivitami, ktoré mi prinášajú radosť. Snažím sa o to, aby som v každej oblasti života venoval dostatok energie a pozornosti.

Moje odporúčania na úspech

Neustále sa vzdelávať a rozvíjať svoje znalosti a zručnosti. Vedomosti sú mocou, ktorá nám umožňuje posúvať sa vpred a dosahovať naše ciele.
Preberať zodpovednosť a viesť ostatných svojim príkladom. Ľudia sa najviac inšpirujú tými, ktorí konajú a žijú v súlade so svojimi hodnotami.
Nebojte sa konať a "doviesť veci do konca". Mnohí len hovoria, ale málokto sa odváži prevziať zodpovednosť a urobiť to, čo je potrebné. Práve činy vedú k reálnym zmenám a posunu vpred.

« Späť na zoznam