Ing. Peter Angst

« Späť na zoznam


Vedúci oddelenia platobných kariet a poistných produktov
Tatra banka a.s.

Môj profil

Ing. Peter Angst

Narodil sa 1. októbra 1988 v Bratislave.​

Študoval na Obchodnej fakulte na EUBA.​

Pôsobí ako stredný manažér v Tatra banke.​

V banke začínal ako pracovník na pokladni. ​

Dnes riadi produktové oddelenie so 16 ľuďmi. ​

Úspech podľa mňa je

Keďže precujem v korporácii, tak sa pozerám na úspech komplexne a pozerám sa na úspech ako na celok. Úspech pre banku, kolektív, jednotlivca aj klienta. Ako úspech vnímam, ak sa nám podarí dodávať inovácie a nové myšlienky, ktoré klient pretaví do praxe a využíva v bežnom klientskom živote.

Moja najväčšia motivácia

Mojou motiváciou je, ak moja práca dáva zmysel. Nie iba mne, ale aj kolegom, môjmu zamestnávateľovi, ale najmä klientom. Moja práca dáva zmysel, ak dokážeme naše,aj nekonvenčné, myšlienky pretaviť do reálnych riešení, ktoré prinášajú pridnú hodnotu klientom aj banke. A v konečnom dôsledku aj mne v rámci sebarealizácie.

Moje najväčšie životné poučenie

„Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.“ alebo „Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.“

Moje najväčšie životné prekážky

Čas. Pretože práca v banke je rýchla a v Tatra banke je obzvlášť dynamická. Prinášame inovácie klientom ako prvý a teda je tá dynamika naozaj veľká. Človek musí byť involvovaný vo všetkých rozbehnutých projektoch dostatočne a keďže sa pracuje na viacerých projektoch súbežne, vyžaduje si to svoj čas. Čas strávený s rodinou je aj napriek pracovnému vyťaženiu vždy na prvom mieste. Preto skĺbiť prácu a rodinu, by si vyžadovalo predĺžiť deň aspoň o pár hodín.

Moja aktuálna výzva

Prispôsobenie sa aktuálnej situácii. -covid-19 akceleroval digitalizáciu v bankovom sektore. Je potrebné sledovať aktuálne trendy veľmi precízne a rýchlo reagovať na zmeny. Dnes sa Vám môže stať, že to na čom robíte už neodpovedá na aktuálne potreby klientov a preto sa potrebujete veľmi agilne týmto zmenám prispôsobiť.

Moje odporúčania na úspech

Na dosiahnutie úspechu je veľmi dlležité sa obklopovať správnymi ľuďmi. Keď riešime projekt, nikdy ho neriešime sami. Ľudia sú rôznorodí a vďaka tomu dokážeme skĺbiť tradičné aj moderné trendy. Vďaka rôznorodosti názorov sa vieme pozrieť na problematiku v širšom spektre. Je potrebné sa na veci pozerať logicky a nie emočne. Klúčom k úspechu je nepodliehať emócii, alebo prvotnému pocitu, ale dbať na logický základ rozhodnutí a zohľadnenie viacerých názorv, vďaka čomu viete riešenia prispôsobiť viacerým segmentom. Moje odporúčania na úspech sú úprimnosť a kontinuálna svedomitá práca. Samozrejme presadzovanie vízii a nových nekonvenčných myšlienok je toho neodmysliteľnou súčasťou. Avšak spomínané atribúty nesú spolu s úspechom aj rešpekt a uznanie.

« Späť na zoznam