Ing. Marta Mišíková

« Späť na zoznam


konateľka a majiteľka spoločnosti
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o.

Môj profil

Volám sa Marta Mišíková, som vlastníkom a spoluvlastníkom hotelov na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku. Vyštudovala som vysokú školu hotelovú v Prahe v obore hotelnictvo a gastronomia
Podnikanie v oblasti hotelierstva sa začalo od môjho 25 roku života, kedy som začala pracovať pre akciovú spoločnosť Lázeňský hotel Pyramida v Českej republike, postupne sa moje aktivity rozvíjali, stala som sa členom predstavenstva tejto spoločnosti, ktorý prosperoval, rozširoval svoje aktivity aj do Nemecka a Slovenska, kde som sa už stala spoločníkom a spolu majiteľom týchto nových spoločností . V súčasnej dobe som konateľom a vlastníkom viacerých spoločností vo všetkých menovaných krajinách. Ďalej sa venujem činnosti predsedu jazdeckého klubu v Českej republike, sme vlastníci koní, vedieme hlavne deti a mládež k láske ku prírode, jazdeckému športu. Úspechy našich spoločností nám umožňujú sponzorovať aktivity charitatívne, športové. Uvedomujem si, že len v spolupráci, spolupatričnosti bude naša spoločnosť smerovať správnym smerom, čo si aj sama veľmi želám a svojim osobným pričinením sa o to budem snažiť celým svojim srdcom.

Úspech podľa mňa je

Pre každého je úspech subjektívny pohľad na sebarealizáciu a naplnenie vopred stanovených cieľov. Väčšina ľudí si stanovuje svoje ciele, ich naplnenie je niekedy náročné, a nie vždy sa podarí tento cieľ dosiahnuť. Ale keď sa Vám to podarí , dosiahnete vnútorné uspokojenie a zadosťučinenie za všetky prekážky, ktoré ste musel prekonať k dosiahnutiu cieľa. Každý dosiahnutý cieľ je úspechom a posúva Vás dopredu na dosahovanie ďalších a väčších cieľov. Preto sa radujme aj z malého úspechu, ktorý nás dovedie k úspechom väčším a k naplneniu svojich vízii.

Moja najväčšia motivácia

Mojou najväčšou motiváciou je každodenné vykonávanie aktivít, ktoré ma bavia, pri ktorých sledujem uspokojovanie potrieb mojich zamestnancov, hostí a návštevníkov hotela. V mojej pozícii ma motivuje to, že mnou nastavené parametre sa v praxi stretávajú s úspechom a uspokojením našich hostí. Posúva ma dopredu úspech hotela, jeho ekonomické ukazovatele, spokojnosť hostí a zamestnancov.

Moje najväčšie životné poučenie

Životných poučení som stihla nadobudnúť pomerne veľa. Jedným z najväčších poučení bolo sústredenie sa nielen na seba, ale vidieť potreby iných ľudí, schopnosť filtrovať okolité negatívne vplyvy a tým sa mi podarilo byť v živote spokojná s motiváciou robiť to, čo ma baví. Všetko čo robím, v čom sa mi darí viac alebo menej brať vždy s pokorou, s úctou voči všetkým, s ktorými vykonávam tieto činnosti. Pretože všetci by sme mali mať na pamäti, že naše úspechy nie sú len naše úspechy, ale všetkých, ktorí nám ku nim dopomohli a týchto ľudí si vážiť a dávať im najavo našu vďaku.

Moje najväčšie životné prekážky

Prekážky sa počas môjho života snažím vnímať, ako možnosť prekonávania samého seba a myslím si, že ma zásadne neobmedzujú. Ale väčšou prekážkou je možno nedostatok času, ktorý sa snažím optimalizovať delegovaním úloh na mojich zamestnancov, bez ktorých by nič z toho nebolo možné. Každá prekážka je aj osobnou výzvou na jej prekonanie. Jej prekonanie je niekedy väčším úspechom ako dosiahnutie stanoveného a naplánovaného cieľa. Každý sa v živote stretávame s prekážkami, väčšími či menšími a je len na každom z nás, ako sa s nimi popasujeme. Ak ich prekonáme, stávame sa silnejšími a stabilnejšími. Keď ich obchádzame, alebo tlačíme pred sebou, neumožnia nám docieliť stanoveného cieľa, čím sa aj naša motivácia, náš úspech stáva nedosiahnuteľnými a my prepadáme sami pred sebou.

Moja aktuálna výzva

Mojou aktuálnou výzvou je nastavenie chodu všetkých mojich spoločností tak, aby aj v mojej neprítomnosti všetko fungovalo ako má. Nastavenie priorít pre mňa osobne, pretože naplnenie vízii môžete len vtedy, keď nie ste zaťažovaní aktuálnymi starosťami a riešeniami denných záležitostí. Takže mojou aktuálnou výzvou je odreagovanie sa a zacieliť pozornosť na nové aktivity, nové investície, ktoré by som chcela v budúcnosti ešte dosiahnuť.

Moje odporúčania na úspech

Pre dosiahnutie pracovného úspechu si je potrebné stanoviť disciplínu a režim, pomocou ktorého ste schopný dosiahnuť výsledky rýchlejšie. Nechcime na začiatku dosiahnutie veľkých cieľov a úspechov, tešme sa z každého aj najmenšieho úspechu, ktorý nás postupne dovedie k úspechom väčším a väčším. V tomto prípade je veľmi dôležitá trpezlivosť, pokora, úcta ku všetkým, ktorí nám v tom dopomáhajú. A aj pri neúspechu sa nevzdávať, pokračovať ďalej, možno sa k vysnívame cieľu dostaneme neskôr, ale je dôležité si užívať aj cestu k cieľu a niekedy je cesta- cieľ.

« Späť na zoznam