Nový začiatok projektu "Úspech po Slovensky"

|

Nový začiatok projektu "Úspech po Slovensky"

Drahí priatelia projektu Úspech po Slovensky,

S radosťou vám oznamujeme, že projekt prechádza do novej fázy. S narastajúcim počtom seniorov v našej spoločnosti a stále sa meniacim svetom vnímame, že priestor a pridaná hodnota projektu Úspech po Slovensky je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

 

Prečo reštartujeme projekt?

Dvaja hlavné faktory nás priviedli k rozhodnutiu reštartovať projekt "Úspech Po Slovensky". Po prvé, s narastajúcim počtom seniorov v Slovenskej republike vidíme stále väčšiu potrebu zdieľať ich bohaté životné skúsenosti s mladšími generáciami. Druhým dôvodom je náš zámer prepojiť teóriu a prax. Sme presvedčení, že prepojenie teoretických vedomostí študentov so skutočnými životnými skúsenosťami skúsených odborníkov z praxe je kľúčom k úspechu.

 

LinkedIn skupina: Nový priestor na zdieľanie

S potešením vám oznamujeme, že sme práve spustili našu novú LinkedIn skupinu "Úspech po Slovensky". Táto skupina bude ďaľším priestorom pre zdieľanie diskusií, zdieľania obsahu a kontaktovania sa s ďalšími členmi projektu. Pridajte sa k nám kliknutím na odkaz a poďte zdieľať svoje príbehy a skúsenosti s ľuďmi ako ste vy. S ľuďmi, ktorí majú chuť a záujem sa rozvíjať a rásť.

 

Prepojenie teórie a praxe

Ďalším faktorom, ktorý nás inšpiroval, je potreba prepojenia teoretických vedomostí získaných na vysokých školách s reálnou aplikáciou moderných technológií v praxi v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho sa sveta. V našom projekte dávame študentom príležitosť nadviazať budúce spolupráce s odborníkmi z praxe, čím sa pripravujú na úspešný vstup do profesionálneho života aj v praktickej rovine.

 

Sociálne siete a osobné debaty

Sociálne siete sú dominantným prostriedkom pre komunikáciu mladej generácie. Osobné debaty úspešných ľudí, ktorí budú zdieľať svoje životné skúsenosti, poučenia, ale aj neúspechy, prinesú prepojenie sociálnych sietí s každodennou realitou života. Veríme, že tieto diskusie a zdieľania budú prínosom pre nás všetkých a pomôžu nám rásť a rozvíjať sa.

 

Ďakujeme vám za vašu podporu

Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným a priaznivcom, ktorí nás podporujú v tomto projekte. Váš záujem a angažovanosť nás inšpiruje v každodennom napredovaní. Spolu môžeme dosiahnuť ešte viac.

Sledujte vyjadrenia úspešných ľudí na www.uspechposlovensky.sk a LinkedIn skupinu Úspech po Slovensky pre ďalšie príspevky o úspechu.

 

Tešíme sa na spoločnú cestu k úspechu.

Tím projektu Úspech po Slovensky.