Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

|

Objavenie neuroplasticity: Kľúč k pochopeniu mozgu a seba samých

Neuroplasticita priniesla do oblasti poznania ľudského mozgu najväčší objav za posledných 400 rokov. Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja počas celého života.

Mozog na NEučenie a pasivitu reaguje jednoducho - nerozvíja sa. Podľa výskumov, dennodenne strácame až 85 000 mozgových buniek.

Čo to znamené pre študentov?

  • Kvalitné učenie a stimulácia mozgu: Študenti by mali aktívne zapájať svoj mozog do nových skúseností a učebných materiálov. Aktivita a rozmanitosť sú kľúčové pre rozvoj mozgových schopností.
  • Zdravé životné návyky: Zdravý životný štýl, vrátane vyváženej stravy, dostatku spánku a pravidelného cvičenia, podporuje optimálne fungovanie mozgu.
  • Pozitívna myslenie: Snažte sa udržiavať pozitívny prístup k učeniu a životu celkovo, pretože negatívne myšlienky môžu ovplyvniť efektivitu učenia a stav mozgu.
  • Spolupráca a zdieľanie skúseností: Diskusia s ostatnými študentmi a zdieľanie skúseností môže posilniť vzájomné učenie a podporiť rozvoj mozgových schopností.

Čo vplýva na kvalitu učenia?

Zdravie nášho mozgu zhoršujú negatívne myšlienky, stres a slabé sociálne vzťahy. Fajčenie, alkohol alebo toxíny v prostredí poškodzujú mozog. Je dôležité si uvedomiť, že mozog je plastický - prispôsobuje sa. V závislosti od prostredia a impulzov, ktorým je vystavený, mení svoju neurónovú štruktúru.

Podľa najnovších poznatkov o neuroplasticite a fungovaní ľudského mozgu mnoho princípov dnešného vzdelávania potláča prirodzené fungovanie mozgu a niektoré sú dokonca v priamom rozpore s tým, ako náš mozog funguje.

Dobré sociálne vzťahy, kvalitný emočný život, učenie druhých a zdieľanie skúseností patria k základom zdravia nášho mozgu.

Nové impulzy pre mozog dokonca podporujú rast mozgových buniek. Ako sa efektívnejšie učiť, mať dlhodobejšiu a výkonnejšiu pamäť?

Najnovšie objavy neurovedy prinášajú kritické zistenia o fungovaní ľudského mozgu a ich vplyv na manažérske vzdelávanie.

Nové chápanie nám dáva šancu odstrániť také princípy dnešného vzdelávania, ktoré škodia alebo odporujú prirodzenému fungovaniu ľudského mozgu.

Je na nás, akým novým impulzom vystavíme náš mozog. Podľa toho sa bude meniť aj naša budúcnosť.

Pozrite si video “Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy”.