Štefan Vrátny

« Späť na zoznam


riaditeľ
BIC Bratislava, s.r.o.

Môj profil

koordinátor siete Entreprise Europe Network (EEN) na Slovensku

Úspech podľa mňa je

viest firmu udržateľným spôsobom a pritom pomáhať iným firmám v prístupe k trhom, k financiám a k tvorbe pracovných miest

Moja najväčšia motivácia

rodina, práca, priatelia

Moje najväčšie životné poučenie

rob to, čo vieš

Moje najväčšie životné prekážky

prekonávanie seba samého

Moja aktuálna výzva

pomáhať MSP

Moje odporúčania na úspech

nedať sa odradiť

« Späť na zoznam