Miroslav Babík

« Späť na zoznam


majiteľ, konateľ, lektor, kouč
IVAKS s.r.o., IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o. , vzdelávanie, semináre, tréningy, koučing, konferencie

Môj profil

https://www.youtube.com/watch?v=bnl_odLJX_o
vzdelanie : SVŠT Strojnícka fakulta Bratislava, odbor : Ekonomika a riadenie výrobných procesov
pracovná činnosť :
1987 do 1989, ZTS UTAR Bratislava - oblasť ekonomiky a riadenia
1989 do 1990, Inženýrske služby Hradec Králové - oblasť riadenia, vdelávania
1990 do 1995, IMS IVAKS Bratislava - oblasť riadenia - manažér vzdelávania
od roku 1991 Živnostenské podnikanie popri zamestnaní : oblasť hlavne vzdelávanie, školenie tréningy
od 1995 po súčasnosť - IVAKS s.r.o. a IVAKS . podnikové vzdelávanie s.r.o. konateľ - oblasť vzdelávanie zamestnancov podnikov, nezamestnaných, konzultácie pre začínajúcich podnikateľov, konferencie, semináre, školenia

Úspech podľa mňa je

23 rokov trvajúce dobrodružstvo počas ktorého sú stéle klienti, ktorí majú o naše služby záujem a dávajú našej práci zmysel
23 rokov relatívne vyváženej a rozvíjajúcej sa korporácie "rodina - podnikanie" , bez toho, aby sa rozpadlo jedno, alebo druhé
23 rokov podnikania v relatívne dobrom psychickom a fyzickom zdraví, ( nebol som dlhšie u lekára ..)
Reálny zdroj príjmov

Moja najväčšia motivácia

Spokojní klienti
Viditeľné aj merateľné výsledky
Relatívna sloboda myslenia, rozhodovania a konania so všetkými dôsledkami

Moje najväčšie životné poučenie

Do "cirkusu", ktorý sa volá podnikanie nie je najdôležitejšie si vybrať len (osobnostne a odborne ) výborných, ak nie najlepších cirkusantov, ale ďaleko dôležitejšie je vytvoriť im v cirkuse priestor a podmienky, aby chceli svoje schopnosti investovať do činností prospešných pre klientov.
Lebo len spokojný klient je ochotný za služby platiť, ale hlavne si ich objednať znova....., čo je úspech celého "cirkusu"....

Moje najväčšie životné prekážky

Ľudská hlúposť a závisť je vražedná kombinácia...

Moja aktuálna výzva

Čo najviac spokojných ľudí v mojej blízkosti..., čo môžem pre to urobiť ?..
Rybačka za plárnym kruhom v Nórsku..., nie len z práce človek žije...

Moje odporúčania na úspech

K práci pristupovať vždy "na plno podľa najlepšieho vedomia a svedomia" ....,
Ak príde neúspech nemusím si vyčítať, že som mohol urobiť viac, ale môžem rozmýšľať ako to urobiť inak..
Ak príde úspech dáva mi istotu a motiváciu že práca "na plno" sa oplatí....

« Späť na zoznam